4890080151994368 A Fish Beauty EAU Lab Expert 防脫去屑洗髮精華 (200ml) 好好用👍👍👍洗完仲要好香好滑🥰🥰 平時梳頭一折折甩出泥🤣用左佢真係少左😍 佢仲要係洗髮精華泥🧐用少少就夠用🤩🤩🤩 . ✨瑞士 EAU Lab Expert 防脫去屑洗髮精華✨ . 蘊含複合草本精華,此洗髮精華可有效減少脫髮及頭屑形成,豐富的泡沫更可深層潔淨頭皮層及髮絲,當中的養分及精華更可滲透每根髮絲以減少頭油分泌。使 Product #: afishbeauty-EAU Lab Expert 防脫去屑洗髮精華 (200ml) 2022-07-24 Regular price: $HKD$198.0 Available from: A Fish BeautyIn stock